Coockies Policy en Privacy

In verband met het Corona virus adviseren wij u het laatste reisadvies van het Ministerie te lezen op Reisadvies Nederland Wereldwijd
  • Algemeen: selecteer uw browser voor meer informatie:

  • Google Analytics

  • Advertenties

    • Alleen advertentiecookies uitzetten: Indien U geen third-party cookies van advertentie-bedrijven wilt, dan kunt u zich daarvoor afmelden via de zogenoemde opt-out regeling op de website: Your online choices.

Doel en bewaartermijn
Wij bieden via onze dienst de mogelijkheid om vragen te stellen middels email, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt, potentieel inclusief (gevoelige) persoonlijke informatie. De gegevens die u ons toestuurt, worden maximaal 2 jaar bewaard nadat deze gebruikt is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw vraag. In die periode kunt u vervolgvragen stellen.
De Belastingdienst eist dat we de financiële administratie zeven jaar bewaren (art. 52 Algemene wet inzake rijksbelastingen). Voor dit doel wordt alle financiële informatie, facturen en bestellingen 7 jaar bewaard na afloop van de verplichting welke voortvloeit uit de betaling.
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Zolang u geabonneerd bent op de nieuwsbrief bewaren we uw mailadres. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. 

Verstrekking aan derden
Reacties van bezoekers worden door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid.
Onze websites worden gehost door Antagonist, Enschede.
Onze pagina statistieken worden bijgehouden door Google. We hebben Google verboden de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Onze administratie wordt verzorgt door Klomp Finance Solutions, Maarssen. Zij verzorgen onze financiële administratie, jaarrekening en alle fiscale aangiften.
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan anderen dan deze partijen verstrekt, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht worden.
Bovenstaande partijen kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens hen verwerken.
Met bovenstaande partijen, welke aangemerkt zijn als “bewerkers” hebben wij een verwerkersovereenkomst als bedoeld in artikel 28 AVG afgesloten.

Uw rechten
U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien u van een van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u een mail sturen naar privacy@verasec.nl

Wijzigingen
VERASEC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Cookie Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie Verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Cookie Verklaring op de hoogte bent.

Deze Cookie Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018.

DIT KAN U OOK INTERESSEREN:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *