Beroemde Fransen

Thema’s > Beroemde Fransen

O.J.J Rouseau (18e eeuw)
In de 18e eeuw had Frankrijk verschillende opmerkelijke schrijvers/critici. O.J.J Rouseau staat in de top 3 van de 18e eeuwse Franse filosofie. Rousseau was bekend met: Emile, où de l’education: Emile of over de opvoeding: standaardwerk voor de pedagogie. Rouseau vond mensen om zich heen asociaal. Volgens Rousseau krijgen mensen egoïsme, arrogantie en als gevolg daarvan onzekerheid aangeleerd door opvoeding.
Rousseau was niet alleen grondlegger voor de pedagogie, maar ook voor de politiek voor de 1e helft van de 19e eeuw. Rousseau gaf de schuld van het onnatuurlijke gedrag van mensen aan het verlies van contact met de natuur. Dus je moet terug naar de natuur om dat contact weer te herstellen. Volgens Rouseau is de natuur zuiver. Dit uitgangspunt ligt ook ten grondslag aan de romantiek. Rousseau stelde de emotie centraal: dat was natuurlijk.
In politiek opzicht werd Rousseau gezien als de grondlegger van de democratie. Rousseau leefde in de tijd van Lodewijk XVI. Rousseau stelde dat vorstelijk absolutisme leidt tot machtsmisbruik, hoewel hij voor de monarchie was. Rousseau stelde dat absolutisme leidde tot misbruik. Hij vond dat het volk ook zeggenschap moest hebben. De koning moet uitvoerder van het volk zijn. Rousseau is dus de bedenker van de volkssoevereiniteit: De koning krijgt veel macht maar het volk de absolute macht. Dus koning moest, volgens Rousseau, een contract sluiten wat wel en niet mocht. Een bekend boek van Rousseau was: “du contract sociale”: over maatschappelijk contract. Rousseau wordt als bedenker van de democratie beschouwd. Je kan wel zeggen: Rousseau was de bedenker van de constitutionele monarchie. Koningsschap op basis van grondwet.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *